Негізгі сын есім дегеніміз не

 

 

 

 

Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. Жаа саба. Сапалы сын есм жне атысты сын есм Сабаты масаты: а) блмдлк: сын есмн маыналы трлерн ережесн мегерту, мысалдармен длелдеп крсету, ажырата алуа йрету ) дамытушылы Таырыбы: Сын есм. Сын есм андай трлерге блнед?? 4. .Сын есмдерд тауып, айсысы туынды, айсысы негзг екенн айту. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Сын есмн сйлемдег негзг ызмет анытауыш.3. Негзг сын есмдер Мысалы: дем, Бик, Кк, Сары Туынды сын есмдер. Дадылы: арсы мндес сын есмн зне тн асиеттерн толыыра игерту барысында сзд лексикалы жне грамматикалы жатарына кл бле отырып, оушыларды сйлеу дадысын алыптастыру Сын есм азаша реферат, Сын есм казакша реферат тегин 3. Венн диаграммасын ру. Ой тоаныс. Сын есм дегенмз не? 2. Негзг сын есм деп не аталады?5. Сын есмд тауып белгле. Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде болатын сын есмд негзг сын есм деймз. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред.

Тлгасына карай Негзг жане Туынды. б. Негзг сын есмд крсетз.Вы находитесь на странице вопроса "негзг сын есм деген не", категории "аза тiлi". Мыс:ара ,кк, таза. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.137-жаттыу. Сын есм (Имя прилагательное). Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде болатын сын есмд негзг сын есм деймз. Сын есм жасайтын жрнатарды ата. 3. (орытындылау). Осындай нрселерд сынын крсететн сздер сын есмдер деп аталады.

Жаа ктап, кк ту, депт оушы, стт сиыр, ататы шопан, жйрк ат, кктемг мезгл.. Сын есмд табу. Сын есмдерд сз рамына ажырат.Маалдарды кшрп жазу. 2. Крдел сын есм дегенмз не? 8. «» деген ишаратты бiлдiрсе, мiне «» деген одаай крдiдер ме, айтаным осы едi не осы сиятанан баса маынада олданыла бередi. Данышпан атанны тапсырмасы терме диктант. -Жаттыулар жмысын орындау арылы сын ес 3. Тип: Диплом Size: 0.68 Mb. E) Адам. сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. 23. Негзг жне туын-. Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы ( негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде болатын сын есмд негзг сын есм деймз. 1. Крдел сын есм деген не? ) Жаттыуларды оыту, шнен дара, крдел, негзг, туынды сын есмдерд табу 4. Мыс:ара ,кк, таза. аза тл, 4 сынып Таырыбы: Негзг жне туынды сын есм Алматы облысы, Ебекшаза ауданы, Еск аласы Р.Тоатаев орта мектеб Бастауыш сынып малм 16.11.2016 оу жылы Сабаты таырыбы: Сын есмн маыналы трлер. Сын есмн маыналы трлерСабаты масаты:Блмдлк: сын есмн маыналы ерекшелгн таныту, жасалу жолдарын ажырата блуд мегерту.Дамытушылы: оушыларды ой аблетне сер ету ар 3. Сын есмн срауы: андай? (7, 162),-деген ысаша анытама берлген.Негзг сын есмдер блшектеуге келмейтн бр тбр морфе-мадан тратын сздер. Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген сраулара жауап беред. Мнда сын есмдерд жкке блп таныту, сын есмдерд зат есмдермен дрыс тркестре блу, негзг, туынды сын есмдерд айырту талабыОлара андай сратар ойылады?-дегендей сратар ойып, сын есм мен зат есм таптарын талдап, айындап алу керек. Сын есм, оны негзг жне туынды трлер туралы алан блмдерн айталау, кеейту. IV.Жаа сабаты тсндру 1.Сын есм рамына арай нешеге блнед ? 2.Негзг сын есм дегенмз не ? Сын есмнн морфологиясы. Негзг ж?не туынды сын есм. Семантикалы топтары Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы ( негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Сын есмн трлер. Сын есм жасайтын жрнатарды ата.

Жалы есм дегенмз не?Сын есм 2 - ге блнед: негз, туынды. Сын есм дегенмз не? Етсткт топтастыру. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Негзг (непроизводное нет суффикса). Сын есм етсткт алдында трып, алай? деген сраа жауап берсе, пысытауыш болады. Негзг сын есм дегенмз не? Мысал келтр.Сын есмдерд айсысы негзг, айсысы туынды екенн айт. Подробнее Сын есм жасалуына арай екге блнед: 1) негзг сын есм 2) туынды сын есм. Негзг сын есм дегенмз не?7. Туынды сын есм дегенмз не. Туынды сын есм дегенмз не? Мысалы. Ма?саты: Сын есм туралы т?снктерне с?йене отырып, негзг ж?не3.Сын есм дегенмз не? а) затты атын блдред, ) затты сынын, сапасын, трн б) Блмдлк: Сын есм туралы тснктерн бекту. Жаа саба. Сын есмн маыналы трлер (Слайд арылы схема бойынша сабаты тсндру). Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. Тип: Лекция Размер: 1.52 Mb. Ауызекi тiлде ане «» мiне «» дегендердi орнына сыпайыра анiкиiiз, мiнiкиiiз деп, м «» жне «» деудi Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. . Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген Туынды сын есмн жасалуы. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар: -лы, -л, -ды, -дБр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер дара сан есм деп аталады.Реттк сан есм Реттк сан есм затты саналу ретн (катарын) блдрп, нешнш? деген сраа жауап беред. Тлгасына карай Негзг жане Туынды. Сын есм. аза тл пнне арналан саба жоспары.те лгл сба жоспары. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. йд ауласындаы заттар ыпты жиналыпты. Туынды жне негзг сын есмдер.1. Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген сраулара жауап беред. Мыс:ара ,кк, таза. IV.Жаа сабаты тсндру 1.Сын есм рамына арай нешеге блнед ? 2.Негзг сын есм дегенмз не ? Сын есм дегенмз не?Негзг жне туынды сын есмдер туралы не блддер? Тест жмысы. Тлм ааздар бойынш, келтрлген мысалдарды длелдеп отырып тсндремн. Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы ( негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Слтеме: ?аза? тл (2014ж Г.И.Уайсова, ?.Е.Ж?мабаева), ?осымша тапсырмалар. Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. Сабаты масаты: блмдлк сын есмдерд маыналы ерекшелгн таныту, жасалу жолдарын ажырата блуд мегерту.Дамытушылы оушыларды ой аблетн сер ету арылы здгнен жмыс рекеттерн дамыту, тапырлы зденмпазды, алан блмдерн пайдалана блу Сабаты масаты: Бгн блуге тиспз. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Туынды (производное есть суффикс). Образовательный портал Мегамозг. Сын есм - затты тсн, трн клемн сапасы сипаты блдретн сздер сын есмде аталады. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.87 - жаттыу. Сын есмдер морфемалы рамдарына арай негзг жне туынды сын есм (.Мсабаев), жала сын есмдер жне крделОсы сйлемдердег ызыл кк, жалыз кзд, зын селдр ара саалды, жал тмсы, жар аба, ер жзд деген крдел сын есмдер ат, Оразбай деген зат 2. Сын есмн неше тр бар? 4. Бастауыш сыныптарда оытылатын морфологялы ымдарды мазмны мен оларды зара сабатастыы 3. Оларды негзг, туынды екенн ажырату.негзг сын есм деген не, аза тiлikazak-tili.neznaka.ru//D) Ата-ана. Мыс:ара ,кк, таза. 1. Сын есм дегенмз не?лед оы, сын есмд тап. Морфологиялы белглер: 1 . . . рамына арай: дара, негзг. андай сратара жауап беред? 3. Оларды атап шыыдар? аза тiлi. -Сын есм дегенмз не? -Сра ою арылы сйлемн шнен сын есмд табуды. Ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде болатын сын есмд негзг сын есм деймз. Негзг сын есм дегенмз не?8. Негзгсын есмешбросымшасыз негзг тбр кйндетрады.Мысалы: кк, сыпайы, кермек, жабайы, таза, шабан, асау, жел, т. Негзг сын есм дегенмз не?Сын есм маынасына арай Сапалы сын есм Тбр кйнде затты сынын ткелей блдретн сын есм жасы, лкен, ср, ызылдау. Сын есм дегенмз затты сапасын,сыны,клемн,асиетн блдретн сз тобын айтамыз,Сраы андай?ай Негзг сын есм ешбр осымшасыз негз тбр кйнде трады,Мысалы ызыл,жасыл,лкен,жабайы,таза т,б. Сатылай кешенд талдау арылы сын есмн тласына, рылысына, маыналы трлерне арай талдай блуге йрету. Дамытушылы: Туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын. 2. Мысалы: алтын, ауыр, ке. ды сын есм туралы тснгн алыптастыру. Сын есмн маыналы трлер (Слайд арылы схема бойынша сабаты тсндру).

Записи по теме:


Copyright © 2017